Máy là ép Trevil

Liên hệ

Máy là ép – Trevil

Model : 6630

– Xuất xứ: Ý

– Đặc điểm giàn tạo nhiệt : điện/ hơi

– Hàng mới 100%