Máy thổi form Trevil – Ý

Liên hệ

Máy thổi form Trevil – Ý

– Xuất xứ: Ý

– Đặc điểm giàn tạo nhiệt : Hơi/ điện

– Hàng mới 100%

– Tạo form của áo vest, áo dạ,, budong …